Obligaties

Obligatiebeheer verwijst naar beleggingen op de wereldwijde markten in overheids- en bedrijfspapier.

Net zoals u ontlenen ondernemingen en overheden geld om hun projecten te financieren. Wanneer u een obligatie koopt van een onderneming of overheid, leent u geld uit. Dat moet worden terugbetaald na een afgesproken termijn. In ruil voor het feit dat u uw geld uitleent, krijgt u interesten, die dus het ‘huurgeld’ zijn voor uw geld. Obligatiebeheer omvat beleggingen in de wereldwijde obligatie- en kredietmarkten.

Een collectieve aanpak van obligatie-beleggingen

Het obligatiebeheer bij Candriam is in de eerste plaats teamwork. Onze experts, die gespecialiseerd zijn in verschillende segmenten van deze buitengewoon grote activacategorie, staan voortdurend in contact met elkaar, zowel formeel als informeel. Ze wisselen constant ideeën uit, wat zorgt voor kruisbestuiving en een wederzijdse verrijking.

Een volledige dekking van de obligatiemarkt

Onze research bestrijkt de volledige obligatiemarkt, en maakt gebruik van een brede waaier aan tools om de fundamentele factoren van een bedrijf te analyseren en om elke waarde in portefeuille te identificeren.

Een ervaren team, 4 expertisecentra

Onze experts hebben gemiddeld meer dan 15 jaar ervaring. Ze zijn georganiseerd in expertisecentra: bedrijfsobligaties, wereldwijde obligaties, groeilandenobligaties en converteerbare obligaties.

Een methodisch proces

Ons beleggingsproces berust op een fundamentele analyse en intern ontwikkelde kwantitatieve modellen om de verschillende kansen op te sporen. 

Inspelen op uw behoeften

We breiden regelmatig ons gamma van beheeroplossingen uit. Op die manier bieden we u nieuwe manieren aan om in te spelen op de kansen die de obligatiemarkten scheppen.

  • 46 miljard euro 40bn (2020)
  • 40 beheerders en analisten 38 (2020)
  • 25 jaar expertise inzake obligatiebeheer

Cijfers per 31 december 2021. Bron: Candriam

Een ruim gamma van obligatiefondsen

Onze obligatiebeheerders besteden veel zorg aan de uitwerking en ontwikkeling van onze strategieën. Zo voldoen ze het beste aan de doelstellingen die ze moeten invullen.
We kunnen het obligatiegamma van Candriam onderverdelen in drie grote fondsenfamilies:

  • Traditionele strategieën, die een referentie-index willen kloppen aan de hand van een actief beheer van de effecten in portefeuille.
  • Absolute-returnstrategieën, die positieve rendementen willen bieden,ongeacht de evolutie van de markten.
  • Duurzame strategieën, waarvan het beleggingsuniversum de emittenten uitsluit op basis van interne ESG-criteria.
Nicolas Forest

"Onze portefeuilles steunen op intern ontwikkelde analysemodellen die we al bijna 25 jaar ontwikkelen. Ze ondersteunen onze beleggingsfilosofie, die in het teken staat van zowel risicobeheer als het nastreven van rendementen"

Nicolas Forest

Global Head of Fixed Income

Een benadering die steunt op drie pijlers

1/ Een actief beheer gestoeld op research

We richten ons op een gedetailleerde analyse van de emissies, bedrijven en hun balansen. Dankzij die benadering kunnen we snel inspelen op marktgebeurtenissen om kansen te grijpen.

2/ ESG staat centraal binnen de beleggingsfilosofie

Al onze obligatieportefeuilles sluiten controversiële bedrijven uit. Met onze intern ontwikkelde tools analyseren we de bedrijven in detail en kiezen we de obligaties van marktleiders in hun sector. We kijken hiervoor naar ecologische, sociale en governancecriteria.

3/ Risicobeheer in elke fase

Ons beleggingsuniversum wordt gefilterd op basis van liquiditeitsrisico's, aan de hand van tools die specifiek bedoeld zijn voor deze activaklasse en die onze analisten hebben ontwikkeld. We doen steeds een juridische en zeer grondige analyse van de uitgiftevoorwaarden van de obligaties, de overeenkomsten, de juridisch-technische aspecten, de cashflowsituatie en de uitgiftes binnen de structuur van het bedrijf ...

Drie redenen om te kiezen voor het obligatiebeheer van Candriam

  • Een multidisciplinair team. Het team van Candriam bestaat uit traders die in de obligatiemarkten gespecialiseerd zijn, verantwoordelijken voor research, financiële ingenieurs, ESG-analisten en gespecialiseerde risicobeheerders.
  • Het nastreven van geoptimaliseerde rendementen. Dit is één van onze belangrijkste doelstellingen: u portefeuilles aanbieden met een voor risico gecorrigeerd rendement.
  • Strategieën à la carte. Traditionele, absolute-return- of duurzame strategieën.
Meer info over de fondsen beheerd door Candriam

Beleggen gaat gepaard met risico's

Beleggen in obligatiebeleggingsproducten gaat gepaard met risico’s voor uw spaargeld, met name het risico op kapitaalverlies. Beleg niet indien u niet bereid bent om uw kapitaal geheel of volledig te verliezen. Vooraleer u belegt, dient u kennis te nemen van de risico’s die gepaard gaan met het voorgestelde financieel product.

Meer weten over de risico’s