Reglementaire informatieMiFID

De nieuwe Europese regelgeving betreffende markten in financiële instrumenten (MiFID/MiFIR) trad op 3 januari 2018 in werking.

Omdat de marktstructuren zijn veranderd als gevolg van de financiële crisis, is MiFID I herzien en wordt ze verdergezet in MiFID II. Die richtlijn streeft er in het bijzonder naar om de transparantie, efficiëntie en integriteit van de financiële markten te vergroten.

MiFID/MiFIR (hierna "MiFID") is een regelgevend kader dat de verlening van beleggingsdiensten, zoals portefeuillebeheer en beleggingsadvies, regelt, overal in Europa hoge normen voor de bescherming van beleggers oplegt, en de handel in financiële instrumenten reguleert en harmoniseert.

Hieronder vindt u een gedetailleerde beschrijving van de belangrijkste maatregelen die in de MiFID-richtlijn worden uiteengezet, alsook hun effect op Candriams activiteiten van portefeuillebeheer en beleggingsadvies.

Download het document


Hieronder vindt u alle documenten betreffende MiFID:

DOCUMENTS
Procedure to change of category (Opt up/down) .pdf
Classification as a professional investor (individual) .pdf
Classification as a professional investor (company) .pdf
Application to be classified as a professional investor (individual) .pdf
Application to be classified as a professional investor (company) .pdf
Request to change investor classification for the purposes of receiving greater protection  .pdf

 

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE RISICO'S EN KENMERKEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

Download het document

 

TOP 5 BROKERS

“BEST SELECTION” 2020 - The 5 main intermediaries (brokers) - CANDRIAM BELGIUM
(.xml format)

“BEST SELECTION” 2019 - The 5 main intermediaries (brokers) - CANDRIAM BELGIUM
(.xml format)

 

BEST SELECTION & EXECUTION POLICY

Download het document

 

BELEID BETREFFENDE BELANGENCONFLICTEN

Download het document

 

KLACHTENPROCEDURE

Met klachten kunt u zich wenden tot Candriam: 

  • via of complaints@candriam.com 
  • per post:
    Compliance Department
    Candriam Belgium
    Kunstlaan 58, 1000 Brussel

Het hoofd van de dienst Compliance van Candriam Belgium zal binnen vijf werkdagen bevestigen dat wij uw klacht hebben ontvangen, tenzij wij u binnen die termijn al een passend antwoord hebben bezorgd. Wij bezorgen u in elk geval ten laatste een maand na ontvangst van uw klacht een passend antwoord (behalve in uitzonderlijke omstandigheden, mits we u daar een gegronde reden voor geven).
Andere wettelijk verplichte informatie

 

BELEID BETREFFENDE PROXY VOTING

Sinds begin 2003 ontwikkelt Candriam een actief beleid betreffende proxy voting en oefent het de stemrechten die gepaard gaan met de aandelen die het namens cliënten beheert, actief uit.
De fundamenten van Candriams stembeleid worden gevormd door de rechten en gelijke behandeling van de aandeelhouders, de juistheid van de financiële informatie en de verantwoordingsplicht en onafhankelijkheid van de raad van bestuur.

Download het document

 

EXTERNE OPENBAARMAKING VAN HET BELONINGSBELEID

Download het document